Certifieringsprojekt För Nuad Thai Verksamheten: Malmömodellen

För att traditionell Thaimassage eller Nuad Thai skulle blir lagenliga och etiskt hållbara verksamheter i Sverige genomför certifieringsprojekt utbildningsprogram till  thaimassageverksamheter i Malmö som är medlemmar med vår programmet. 

ThaiWISE och certifieringsprojekt

Noomi – Hela Människan i Malmö och Thai Women in Sweden Empowerment (ThaiWISE) strävar efter att minska problem med arbetskraftsexploatering inom thaimassageindustrin i Sverige. Ett kapacitetsuppbyggnadsprogram ska bidra med bättre förutsättningar för att driva lagenliga och etiskt hållbara verksamheter med fokus på traditionell Thaimassage, Nuad Thai. När verksamheterna uppfyller de krav som ställs på dem utifrån rådande lagstiftningar och möter de förväntade etiska och affärsmässiga normer som råder inom den svenska samhället har verksamheterna större chans att bli lönsamma och hållbara. 

Certifieringsprojektet är utvecklat av ThaiWISE i samarbete med Malmö Stad, Thailands Ambassad i Sverige, NyföretagarCentrum Öresund och Noomi – Hela Människan.

Vår koncept

För att ge massageverksamheterna erkännande och motivation till att fortsätta driva sina företag på ett lagenligt och etiskt sätt består initiativet av ett certifieringsprogram, där de som deltar får en certifieringslogga.

Vår strategier

Nuad Thai skulle bli känt av allmänheten i Sverige, så att svenska kunder höjer sina förväntningar på en massagetjänst som de vet kommer från en seriös och etisk massageverksamhet. När konceptet med certifiering är på plats och blir synligt kommer kännedomen om Nuad Thai öka i Sverige.

För att bli certifierad som en Nuad Thai – verksamhet behöver företagen/verksamheterna ha deltagit i certifieringsprogrammet och framgångsrikt genomfört två utbildningsprogram. Salongen behöver även uppfylla de krav som ställs på verksamheterna enligt miljöbalken.