อบรมยุทธศาสตร์การตลาดกับร้านค้าสมาชิกของโครงการรับรองมาตราฐานธุรกิจนวดไทย

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 ไทยไวส์จัดกิจกรรม “อบรมยุทธศาสตร์การตลาด” ให้กับร้านค้าสมาชิกของโครงการรับรองมาตราฐานธุรกิจนวดไทย

 

Leave a Comment