เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เราให้ความรู้และความช่วยเหลือหญิงไทยในธุรกิจนวดไทยในสวีเดนอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพราะธุรกิจนี้คือ “ภูมิปัญญาไทยอย่างแท้จริง เป็นอาชีพที่คนไทยในสวีเดนสนใจและเป็นหน้าตาของประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 2019

เราคือไทยไวส์ โครงการที่ช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยในสวีเดนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในประเทศสวีเดน

วิสัยทัศน์ของไทยไวส์

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนให้หญิงไทยและคนไทยในสวีเดน

โครงการรับรองมาตรฐานนวดไทย

โครงการที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจร้านนวดในเมืองมัลเมอประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจและเปิดร้านได้ถูกต้องตามมาตรฐานของหน่วยงานสิ่งแวดล้อม (Miljöfövaltningen) โดยผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกกิจกรรมและไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

 • เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารร้านนวดในเมืองมัลเมอและมีสถานประกอบการที่มีการจดทะเบียนการค้า (ใบทะเบียนการค้าของสวีเดน) 
 • ให้บริการนวดไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและเพื่อการผ่อนคลาย 
 • มีใบรับรองการเรียนนวดแผนไทยจากสถาบันที่เกี่ยวข้องมาอย่างน้อย 150 ชั่วโมง 
 • ผู้ที่มีแผนจะเปิดร้านนวดไทยในเมืองมัลเมอภายในปีนี้ เราจะรับพิจารณาเป็นกรณีไป

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

ได้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ รับความรู้ เชิญลึกกับการใช้ชีวิตในสวีเดนที่จะทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพและประสบความสำเร็จ เรียนรู้ถึงระบบภาษี ในแบบที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน อบรมโดยคนไทยในสวีเดน

ได้เข้าร่วมอบรมการทำธุรกิจกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญของสวีเดน เรียนรู้เรื่องการตลาด การหาลูกค้าประจำ เทคนิคการตั้งราคาเพื่อให้ทำงานน้อยแต่ได้เงินคุ้ม การเขียนแผนธุรกิจ ทำความเข้าใจกฎของหน่วยงานสิ่งแวดล้อม (Miljöfövaltningen) การวางแผนการเงินสู่วัยเกษียณ การอบรมจัดโดยไทยไวส์และ Nyföretagarcentrum (มีล่ามแปลให้ตลอดงาน)

ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานสิ่งแวดล้อม (miljöförvaltningen) ที่จะให้คำปรึกษาของกฎและมาตรฐานที่หน่วยงานสิ่งแวดล้อม หากต้องมีการแก้ไขก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด และจะเป็นร้านที่มีประวัติดีกับทางหน่วยงานสิ่งแวดล้อม 

หลังผ่านการอบรมผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรที่ยืนยันความเป็นร้านนวดไทยคุณภาพที่ออกโดยโครงการไทยไวส์และได้รับการรับรองจากหน่วยงานสิ่งแวดล้อมเมืองมัลเมอ (Miljöfövaltningen Malmö)

หลังการอบรมผู้เข้าร่วมจะได้รับการดูแลและให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับธุรกิจของคุณอย่างใกล้ชิดและทำให้เกิดชุมชนชาวนวดไทยที่สามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

ได้รับคำแนะนำในการทำการตลาดออนไลน์และพัฒนาเว็บไซด์ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

นโยบายและจรรยาบรรณ

 • พึงยึดมั่น สนับสนุนและปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กฏหมาย กฏระเบียบ การทำธุรกิจในประเทศสวีเดน
 • หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคและเป็นการทำลายเกียรติยศและคุณธรรมอันดีงามของทางอุตสาหกรรมนวดไทยโดยรวม
 • หลีกเลี่ยงกลยุทธ์ทางการตลาดและการโฆษณาอันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่เหมาะสม
 • การให้การบริการคำนึงถึงสุขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงานและลูกค้าก่อนอื่น
 • สมาชิกพึงให้การบริการเฉพาะรายการที่ได้รับใบอนุญาตให้กระทำการนั้น ๆ ได้และอยู่ในขอบเขตความสามารถที่มีอยู่ของเจ้าของร้าน (กรณีที่เจ้าของธุรกิจให้บริการเอง) และพนักงาน
 • หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันส่อไปในพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมหรือนำไปสู่การทำอนาจาร
 • พึงให้บริการแก่ลูกค้าทุกรายด้วยความเต็มใจ โดยไม่แบ่งแยกเผ่าพันธ์ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัฒนธรรมหรือสภาพปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้ป่วย
 • พึงให้บริการกับลูกค้าทุกรายในราคายุติธรรมและเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเผ่าพันธ์ เชื้อชาติ หรือวัฒนธรรม
 • พึงแนะนำบริการที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • จัดการกับข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างสุภาพและทันเหตุการณ์
 • มาตรการการว่าจ้างและจัดการบุคคลากรให้เป็นไปตามกฏหมายแรงงานของประเทศสวีเดน
 • การอบรมพนักงานพึงกระทำอย่างมืออาชีพ และเป็นไปตามมาตรฐานสมาคมนวดไทย