ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของธุรกิจร้านนวดไทยในเมืองมัลเมอ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ไทยไวส์ได้เปิดตัวโครงการรับรองมาตราฐานธุรกิจนวดไทย โดยได้รับเกียรติจากนางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม นาง Carina Nilsson นายกเทศมนตรีเมืองมัลเมอ นาง Anne Marbrandt ประธาน NyFöretagarCentrum Öresund และนาย Niclas Olsson เลขานุการฝ่ายพัฒนาด้านสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ เทศบาลมัลเมอ มาร่วมเปิดงาน

จากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายรับรองมาตราฐานธุรกิจนวดไทยให้แก่เจ้าของธุรกิจร้านนวดในเมืองมัลเมอที่ได้เข้าร่วมอบรมโครงการรับรองมาตราฐานธุรกิจนวดไทยและผ่านการอบรม โดยมีนาย Sedat Arif รองนายกเทศมนตรีเมืองมัลเมอและนาง Metta de la Motte เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม เมืองมัลเมอเป็นผู้แจกประกาศนียบัตรและเครื่องหมายรับรองมาตราฐานธุรกิจนวดไทย ไทยไวส์ขอแสดงความยินดีกับทุกร้านด้วยนะคะ