ข้อมูลจากหน่วยงานสิ่งแวดล้อมสวีเดน

หน่วยงานสิ่งแวดล้อม

คือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ดูแลและควบคุมสถานที่ทำงานให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมและพระราชบัญญัติอาหาร เพื่อให้คนทำงานสามารถได้ทำงานในสถานที่ที่ปลอดภัยทางสุขภาพและสุขอนามัย และสถานที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานนี้ทำงานร่วมกับเทศบาลเมืองมัลเมอ

ท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจนวดไทย หน่วยงานสิ่งแวดล้อมจะดูแลสถานที่ที่ให้บริการนวดภายในเมืองมัลเมอ โดยหน่วยงานจะให้คำแนะนำและตรวจสอบเรื่อง

  • การระบายอาศ
  • การทำกิจกรรมอย่างอื่น
  • ความสะอาดภายในร้าน
  • การจัดสรรพื้นที่ภายในร้าน

อ่าน “การกำกับดูแลของหน่วยงานสิ่วแวดล้อม ภาษาไทย” ได้ที่นี่

ดูวีดีโอข้างล่างเกี่ยวกับ “Miljöförvaltningen Malmö กับการทำงานลงตรวจพื้นที่ร้านนวดไทย”