จดหมายข่าว

จดหมายข่าวนวดไทยจากไทยไวส์ ออกทุก ๆ 3 เดือนสามารถดาวน์โหลดฉบับดิจิตอลได้ที่นี่

จดหมายข่าวประจำปีพ.ศ. 2565

ฉบับที่ 7

Nuad Thai newsletter - Thaimassage i Malmö - sept 2022
กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

ฉบับที่ 6

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

ฉบับที่ 5

Thaimassage newsletter - Nuadthai
กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

ฉบับที่ 4

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
Nuadthau Newsletter cover 2022 - Malmö Thaimassage
กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

ฉบับที่ 2

Nuad thai Newsletter 2022 nr.2
กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

ฉบับที่ 1

Nuad thai newsletter 2022 cover
กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

จดหมายข่าวประจำปีพ.ศ. 2564

ฉบับที่ 4

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

ฉบับที่ 3

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

ฉบับที่ 2

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

ฉบับที่ 1

กดที่รูปเพื่อดาวน์โหลด