ฝึกอบรมการทำธุรกิจนวดไทยอย่างมีจรรยาบรรณ

ไทยไวส์ เทศบาลเมืองมัลเมอและสมาคม Nyföretagarcentrum Öresund ได้ร่วมมือกันในการนำร่องโครงการรับรองมาตราฐานนวดไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สถานทูตไทย ณ กรุงสต๊อคโฮล์ม
การฝึกอบรมการทำธุรกิจนวดไทยอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการรับรองมาตราฐานนวดไทย ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารแนบ เราจะจัดการฝึกอบรมสามวัน คือวันอาทิตย์ที่ 3, 10, 17 ตุลาคม