Om certifieringsprojekt

"Utan förberedelser eller kunskap om den svenska arbetsmarknaden har thailändska kvinnor fallit offer för exploaterande arbetsförhållanden i massageverksamheter."

Bakgrund

Thaimassage, eller Nuad Thai som det heter på thailändska är en väldigt fin form av hälsovård helt utan mediciner och bygger på en flerhundraårig tradition i Thailand som blivit uppmärksammat av UNESCO som ett kulturellt världsarv. Tyvärr har Thaimassage fått ett kontroversiellt rykte i flera delar av världen, inklusive Sverige. En problematik i thailändska massageföretag är bland annat utnyttjande av arbetskraft, vilket kan ha med orsaker som kön, ras, utbildning och läskunnighet att göra. Utan förberedelser eller kunskap om den svenska arbetsmarknaden har thailändska kvinnor fallit offer för exploaterande arbetsförhållanden i massageverksamheter. Förutom att de har varit underbetalda har de inte haft kunskap och förståelse om deras rättigheter som arbetstagare/anställda. De har heller inte haft kännedom eller tillgång till de skyddsnät och den service som erbjuds av olika myndigheter som de har rätt till.

Samtidigt har de massageverksamheter som försökt bedriva sina företag på ett lagenligt och etiskt sätt inte fått tillräckligt med erkännande. Vissa har till och med fått utstå förolämpningar från branschkollegor på grund av att de utformat sina verksamheter annorlunda. Projektet ThaiWISE har i sina studier av branschen funnit att många som arbetar inom thaimassageindustrin vill förändra sitt sätt att bedriva sin affärsverksamhet på, men de vet inte hur de ska gå tillväga. Detta initiativ vill visa att stöd från branschkollegor och erkännande från såväl relevanta myndigheter, som kunder kan leda till positiva förändringar. 

Certifieringsprojektet är utvecklat av ThaiWISE i samarbete med Malmö Stad, Thailands Ambassad i Sverige, NyföretagarCentrum Öresund och Noomi – Hela Människan.

Konceptet

För att ge massageverksamheterna erkännande och motivation till att fortsätta driva sina företag på ett lagenligt och etiskt sätt består initiativet av ett certifieringsprogram, där de som deltar får en certifieringslogga.

När du ser denna logo är salongen certifierad Nuad Thai. Den intygar att salongen har genomgått nödvändig utbildning och är godkänd av miljöförvaltningen samt bedriver en etisk affärsmodell utvecklad av ThaiWISE.

Certifieringsloggan är ett sätt att bygga upp förtroendet hos sina potentiella kunder. Nuad Thai’s framgångsrika medlemmar i detta initiativ kommer att genomgå en rad olika steg i ett kapacitetsuppbyggnadsprogram. När stegen är slutförda kommer de att få fyra olika certifikat (beskrivs i avsnittet nedan) samt få en certifieringslogga som de kan placera i sina salonger.

Fördelarna för massageverksamheterna är att certifieringen består av en rad kunskapshöjande insatser som bidrar till professionalism och kan hjälpa dem att sticka ut bland sina konkurrenter.

Strategier

Idén om att främja en affärsmodell enligt ovan bland thaimassageverksamheter i Malmö kräver två förutsättningar. För det första behöver massageverksamheten vara verksam i Sverige. För det andra behöver konceptet Nuad Thai bli känt av allmänheten i Sverige, så att svenska kunder höjer sina förväntningar på en massagetjänst som de vet kommer från en seriös och etisk massageverksamhet. När konceptet med certifiering är på plats och blir synligt kommer kännedomen om Nuad Thai öka i Sverige. För att bli certifierad som en Nuad Thai – verksamhet behöver företagen/verksamheterna ha deltagit i certifieringsprogrammet och framgångsrikt genomfört två utbildningsprogram. Salongen behöver även uppfylla de krav som ställs på verksamheterna enligt miljöbalken.

En kurs om social orientering som syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper om det svenska samhället, om deras roll och ansvar.
Efter avslutad kurs får deltagaren ett intyg från Malmö stad. 

En företagsutbildning som syftar till att ge bättre förståelse för affärsverksamhet, hur man startar och driver företag, hur lagar och bestämmelser i Sverige fungerar. Efter avslutad kurs får deltagaren ett intyg från ThaiWISE och NyföretagarCentrum.

En inspektion utförd och godkänd av Miljöförvaltningen i Malmö. Efter utförd tillsyn får deltagaren ett intyg från Miljöförvaltningen, Malmö stad.  

När alla tre processerna ovan har slutförts kommer deltagarna att bli certifierade, vilket innebär att deras salonger har genomgått ett fullständigt certifieringsprogram med ThaiWISE. Certifikatet kommer att undertecknas av Miljöförvaltningen Malmö och ThaiWISE. 

Förmåner för medlemmarna

Genom marknadsföring och PR-aktiviteter via medier, digitala verktyg och sociala medier kommer certifieringen att bli känd för allmänheten i Sverige. Detta kommer att ge de certifierade företagen stora möjligheter att växa.

Det finns ett stort antal förmåner och fördelar som medlemmarna i programmet kommer att få genom ThaiWISE. Dels är alla aktiviteter och utbildningar kostnadsfria. Genom NyföretagarCentrum och ThaiWISE får man hjälp med en mängd ämnen som rör företagande såsom marknadsföring, affärsmodeller, prisstrategier, anställningskontrakt m.m. Genom ThaiWISE kommer det att finnas många program och utbildningar som man kan delta i för att förbättra sin verksamhet och sitt liv i Sverige.