Om oss

Om oss

Certifieringsprogrammet kopplat till Nuad Thai är ett samarbete mellan ThaiWISE/Noomi- Hela Människan i Malmö, Malmö stad och NyföretagarCentrum Öresund.

ThaiWISE projektet arbetar för att starka kvinnornas position i samhället genom att ge dem verktyg att själv förändra sin livssituation.

ThaiWISEprojektet började med att en kartläggning genomfördes med fokus på de personer som arbetar på thaimassage salongerna i Malmö. Detta utifrån att det saknades kunskap kring de många kvinnor från Thailand som kommer till Sverige börjar arbeta inom de många thaimassagesalonger som finns i de flesta städer och samhällen. En miljö som ofta kan leda till isolering och exploatering, vilket påverkar hälsan, självkänslan och möjligheten till att komma in i det svenska samhället. Ofta finns även språksvårigheter vilket bidrar till att utnyttjande på olika sätt sker.

Spela videoklipp

Verksamhetens övergripande mål är att stärka målgruppens kunskap om sina rättigheter och förbättra myndigheternas information till målgruppen. Detta för att motverka tvångsarbete och olika former av övrig exploatering inom exempelvis massagesalonger och andra verksamheter där utnyttjande kan förekomma. För att förändring skall ske krävs bättre förutsättningar och möjligheter för målgruppen att ta tillvara det skydd och den service som olika myndigheter redan erbjuder.

  • ThaiWISE vill bidra till en bättre arbetsmiljö, jämlika förhållanden och bättre förutsättningar för att driva etiskt hållbara verksamheter med fokus på traditionell thai-massage. Något som kräver en dialog med olika aktörer som exempelvis ägare och anställda vid massagesalongerna.
  • ThaiWISE utgångspunkt är en rättighetsbaserad verksamhet med målgruppens behov och direkt involvering i fokus. 
  • ThaiWISE är en del av verksamheten Noomi som drivs av den ideella föreningen Hela Människan i Malmö och ingår som en del av den ideella riksorganisationen Hela Människan. Projektet finansieras till stora delar med hjälp av medel från Jämställdhetsmyndigheten. Det finns även ett samverkansavtal med Malmö Stad som bidrar med olika former av resurser inför varje verksamhetsår.
  • Att thailändska kvinnor som planerar att migrera och som nyligen har kommit till Sverige har en ökad medvetenhet kring hur detta sker på ett säkrare sätt.
  • Att det finns ett socialt skyddsnät som bidrar till att förbättra levnadsförhållanden i Sverige. Där personer i utsatthet ges ökade möjligheter till utbildning och alternativ sysselsättning för att motverka och förebygga och exploatering.