Utbildning och kuser för medlemmarna i programmet

Den 3, 10 och 17 oktober 2021 hade vi företagsutbildning för att ge bättre förståelse för affärsverksamhet, hur man startar och driver företag samt hur lagar och bestämmelser i Sverige fungerar. Efter avslutad kurs fick deltagarna ett intyg från ThaiWISE och NyföretagarCentrum. Dessutom fick medlemmarna i programmet en grundläggande kurs om det svenska samhället och om individens roll och ansvar. Även efter denna kurs fick deltagarna ett intyg från Malmö stad.

För att förbättra kunskapen av svenska språket hos deltagarna gav ThaiWISE en kort kurs den 14 november 2021 i svenska med yrkesinriktning för svenska och svenska för företagare.

Alla aktiviteter och utbildningar var kostnadsfria. Genom NyföretagarCentrum och ThaiWISE fick man hjälp med en mängd ämnen som rörde företagande såsom marknadsföring, affärsmodeller, prisstrategier, anställningskontrakt m.m. Genom ThaiWISE kommer det att finnas många program och utbildningar som man kan delta i för att förbättra sin verksamhet och sitt liv i Sverige.

Läs mer om certifieringsprojekt.